گروه علوم اجتماعی و اقتصاد اهواز
ناحیه 4 اهواز
 در جامعه شناسی و کلا در علوم انسانی اغلب برای جواب دادن به این پرسش اساسی مورد استفاده قرار می گیرد که چه شاخص ها یا ویژگی ها یا شرایط ویژه ای در تعریف ما از یک واحد (Actor) یا فرد، تاثیر دارد. به عبارتی چه عواملی باعث می شود که ما یک واحد را یک واحد تعریف می کنیم.
معمولا از دیدگاه فلسفه ی سیاسی و جامعه شناسی، این پرسش به دو شیوه ی متفاوت جواب داده شده است. اولین پاسخ، تعریف خود واژه هویت واحدی است. هویت واحدی به هویت واحد ها، به عنوان یک داده ی قابل پژوهش و بررسی که در زمان و مکان، موجودیت دارد، تاکید می ورزد. به عنوان مثالی بارز در این رابطه می توان به مباحث توماس هابس (Thomas hobbes 1588-1679) و جان لاک (John Lock 1632-1704) در مورد فرد و شرایطی که در شکل گرفتن هویت واحدها / افراد تاثیر می گذارد و نقش دولت های مطلق گرا در این رابطه اشاره کرد.
دومین پاسخ بر خلاف پاسخ اول، عنوان می کند که هویت واحدها از اجزای مختلف با ویژگی های خاصی که در کل مجموعه ای را به وجود می آورند، تشکیل شده و بدان هویت گفته می شود.
در علوم سیاسی، معمولا واژه ی هویت را از دیدگاه هویت سیاسی مورد پژوهش و بررسی قرار می دهند. همان طوری که ملاحظه شد، هویت سیاسی نیز در رشته ی علوم سیاسی تعاریف متفاوتی دارد. یکی از گرایش های اساسی در رشته ی علوم سیاسی مدرن، معتقد است که هویت سیاسی دربرگیرنده ی مجموعه شرایطی از قبیل هویت سیاسی افراد است، که خود از اجزای غیرقابل تفکیک و در عین حال از همدیگر متمایزی، در یک برهه ی زمانی تشکیل شده و استقلال و مطلق گرایی از ساسی ترین ویژگی ها واجزای تشکیل دهنده ی آن است.
در این بینش و تعریف، هویت انسان ها از روز تولد آن ها پایه گذاری می شود اما خواسته های آنان بر اساس تاثیرات خارجی، پیوسته تغییر و تحول می یابد.
در برابر این دیدگاه و بینش، دیدگاه های هگل و مارکس قرار دارد که ادعا می کنند، هویت فردی و سیاسی افراد از قبل پایه گذاری نشده، بلکه هویت افراد در یک دوره ی زمانی که پیوسته حالت تعاملی(Interaction) داشته است، شکل می گیرد. بدین ترتیب هویت افراد در تماس مداوم با پیرامون خود و تعامل با آن، شکل می گیرد.
در سال های اخیر، بویژه در دهه ی اخیر، هویت بیشتر در مفهوم فعل و انفعالات، توجه پژوهشگران علوم سیاسی را جلب کرده است. این مفهوم بویژه در پژوهش در مورد توضیح و تفسیر این که چگونه واحدهای دسته جمعی مثل دولت ها، ملت ها و جوامع مدنی شکل می گیرد و در یک برهه و دوره ی زمانی تغییر می کنند و یا روی همدیگر تاثیر می گذارند، به کار می رود. یکی از مزیت های این شیوه ی توضیح و تفسیر، این است که شاه کلید درک صحیح از هویت افراد یا واحدهای دسته جمعی و تعریف این واحدها یا افراد از خودشان در رابطه با دیگر واحد های افراد می باشد. دیگر مزیت این شیوه، این است که تعریف این واحدها از خودشان در تعامل با دیگر واحدها یا افراد شکل می گیرد و دقیقا به همین دلیل است که این افراد یا واحدها مجبور می شوند، هویت دسته جمعی خودشان را پیوسته "دوباره" تعریف کنند.
مزیت سوم این است که در آن دوره ای است که واحدها / افراد هویت خود را شکل یا تغییر شکل می دهند. این روند دوره ای که معمولا با اختلافات، کشمکش ها و تناقضاتی همراه هست محور محرک اصلی در شکل گرفتن هویت مشترک این واحدها یاافراد را تشکیل می دهد


ارسال در تاريخ بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

تعريف

از آن جا که اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلفی استفاده می‌شود، معنی دقیق آن بر اساس نوع کاربرد متفاوت است. فلسفهٔ سکولاریسم بر این پایه بنا شده است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده‌است و دنیا را با استفاده از دلیل و منطق، بدون استفاده از تعاریفی مانند خدا یا خدایان و یا هر نیروی ماورای طبیعی دیگری، بهتر می‌توان توضیح داد.

در حکومت معنی سکولاریسم، عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشر بر سایر ارزش‌های متصور هر گروه و دسته‌ای است.

در مفاهیم جامعه‌شناسی، سکولاریسم به هر موقعیتی که در آن، جامعه مفاهیم مذهبی را در تصمیم‌گیری‌های خود کم‌تر دخالت دهد و یا این مفاهیم، کم‌تر موجب بروز اختلاف و یا درگیری گردد اطلاق می‌گردد.

واژهٔ سکولار در زبان لاتین به معنای «این جهانی»، «دنیوی»، «گیتیانه» و متضاد با «دینی» یا «روحانی» است. امروزه وقتی از سکولاریسم به عنوان یک آموزه (دکترین) سخن می‌گویند، معمولاً مقصود هر فلسفه‌ایست که اخلاق را بدون ارجاع به جزمیات (دُگم‌های) دینی بنا می‌کند و در پی ارتقای علوم و فنون بشری است.[۲]

سکولاریسم اگرچه در ایران بیش‌تر بار سیاسی دارد و به جای برچسب سیاسی به کار می‌رود اما در پایه، معنایی معرفت‌شناسانه دارد. از این رو، در نوشته‌های سخته‌تر از آن به عرف‌گرایی ترجمه و تعبیر می‌شد که اکنون واژهٔ گیتی‌گرایی به جای اش نشسته که برابرنهادهٔ درخوری است اگر به پارسی سره علاقه‌مند باشیم و معنای درست گیتی را-به ویژه آن گاه که رویاروی مینو می‌نشیند- بدانیم.

برنارد لوئیس مفهوم سکولاریسم را چنین شرح می‌دهد:

واژه سکولاریسم نخست در میانه قرن نوزدهم در زبان انگلیسی به کار رفته‌است، و اصولاً بار ایدئولوژیک داشته‌است. در کاربرد نخستین آن، بر آموزه‌ای دلالت می‌کرد که مطابق آن اخلاقیات باید مبتنی بر ملاحظات اخلاقی و معطوف به سعادت دنیوی انسان باشد، و ملاحظات مربوط به خدا و حیات اخروی را باید کنار نهاد. بعداً، «سکولاریسم» را به این معنای گسترده‌تر به کار بردند که مؤسسات عمومی، به ویژه آموزش عمومی، باید سکولار باشد و نه دینی. در قرن بیستم، این واژه معنای وسیع‌تری یافت، که از معانی قدیم و جدید واژه سکولار نشأت گرفته بود. امروزه آن را اغلب همراه با «جدایی» نهادهای دینی و دولتی به کار می‌برند، که تقریباً معادل با واژهٔ فرانسوی laicisme است که در دیگر زبان‌ها هم وارد شده، اما هنوز در زبان انگلیسی استعمال نمی‌شود

 

 

 

امروزه اغلب دولت‌های مهم جهان اهمیت سکولاریسم و دموکراسی را پذیرفته‌اند. یک پیامد عملی سکولاریزاسیون، جدایی کلیسا و دولت است – در حقیقت این پیامد چنان یادآور سکولاریزاسیون است که اغلب این دو را یک پدیده می‌شمارند، و اغلب به جای «سکولاریزاسیون» از «جدایی کلیسا و دولت» سخن می‌گویند. اما باید در نظر داشت که سکولاریزاسیون فرآیندی است چندوجهی که در متن جامعه صورت می‌گیرد، درحالی که جدایی نهاد دین و دولت توصیف جنبه سیاسی این فرآیند است.

 

جدا شدن نهاد دین و دولت در طی سکولاریزاسیون بدین معناست که مؤسسات خاص سیاسی – که به درجات مختلف تحت کنترل دولت هستند- از سیطره مستقیم یا غیر مستقیم دین رها می‌شوند. این بدان معنا نیست که پس از سکولاریزاسیون نهادهای دینی دیگر نمی‌توانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنند، بلکه بدین معناست که دیدگاه‌های نهادهای دینی دیگر نباید بر جامعه تحمیل شوند، و یا مبنای سیاست‌گذاری‌های عمومی قرار گیرند. در عمل، دولت باید تا حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت دینی بی‌طرف بماند؛ نه مانع آنها باشد و نه مجری خواسته‌هایشان.[۴]

 

سکولاریسم معمولاً در پرتو عصر روشنگری در اروپا مطرح می‌شود که تاثیر اصلی را بر جوامع غربی داشته‌است. جدایی دین از سیاست در آمریکا و لائیسیته در فرانسه به طور گسترده‌ای بر پایه سکولاریسم رخ داده‌است. البته ایده جدایی دین و دولت در شرق هم در هند از دوران کهن ریشه داشته‌است. دولت نوین هند نیز بر پایه این ارزش‌ها تشکیل یافته و تا حدودی هم در آن موفق بوده‌است.

 

به نظر سکولاریست‌ها بهتر است سیاست‌مداران برای تصمیم‌گیری به جای دلایل مذهبی از دلایل سکولاراستفاده کنند. از این لحاظ در تصمیمات سیاسی برای مسائلی چون سقط جنین، پژوهش بر روی سلول‌های بنیادی، ازدواج همجنس‌ها و آموزش سکس، سازمان‌های سکولاری چونCenter for Inquiry در آمریکا تاکید بسیاری می‌کنند

 ارسال در تاريخ بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم
 فایل های pdf کتاب جامعه شناسی 2 ( جدید )


                       

                      به نام خدا پی ـ دی ـاف کتاب جامعه شناسی ۲ جدید

        صفحه 1 تا 31

       صفحه 32 تا 61

    صفحه 62 تا96                                                                           ارسال در تاريخ بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

علاقه زیاد او به شیرینکاری در ورزش باعث شد تا در این زمینه رشد بسیاری کند و با ارائه نمایشهای زیبا، همگان را متحیر سازد .  شش سالگی او مصادف بود با حضور بیش از پیشش در عرصه ورزش باستانی و در سن هفت سالگی در مراسمی با حضور مسئولین رده بالای مملکتی آن زمان - سال 1356 – توانست تنها در عرض 3 دقیقه 300 دور به دور خود بچرخد و با اجرای حرکات منحصر بفرد ، بازوبند پهلوانی کشور را از آن خود سازد.

 

از آن روز به بعد، پوسترها و تصاویری با عنوان « پهلوان کوچولوی کشور سعید طوقانی » زینت بخش زورخانه ها و نشریات ورزشی شد .

با شروع حرکت مردم به رهبری امام خمینی (ره) علیه ظلم و ستم حکومت طاغوت ، سعید نیز همراه بزرگترهای خانواده خود در آن شرکت کرد و با سیل خروشان ملت همراه گشت.

با شروع تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران در مهر ماه سال 1359 ، باوجودی که سن و سال چندانی نداشت ، بر رفتن به جبهه اصرار می کرد، چرا که نمی توانست بماند و شاهد باشد که برادران بزرگترش علی ، محمد و حمید به جبهه بروند و او در خانه باشد .

مجروحیت علی و به دنبال آن مفقود شدن محمد در عملیات والفجر یک در بهار سال62، تصمیم سعید را برای اینکه جای برادرانش را در جبهه های دفاع از دین و شرف پر کند ، دوچندان کرد. سرانجام با اصرار فراوان توانست همراه پدرش و گروهی از ورزشکاران باستانی، برای اجرای ورزش برای رزمندگان اسلام ، راهی جبهه شود . ولی خود بخوبی می دانست که این همه فقط بهانه ایست برای حضور در صفوف رزمندگان  و بس .

در بازگشت از جبهه، اگرچه جسمش به خانه بازگشت و ظاهرا در کلاس درس بود، ولی روحش در جبهه ها جا مانده بود و همان شد که آنقدر اصرار ورزید و با دستکاری شناسنامه خود و بالا بردن سنش، توانست در بهار سال 1363 راهی جبهه ها شود .

سعید با حضور در پادگان دوکوهه ، به همراه شهید "عباس دائم الحضور" توانست رزمندگان را به ورزش باستانی جذب کند و با بهره گیری از کمترین امکانات، زورخانه ای نیز در اردوگاه برپا کند که بعد از شهادت او نیز ورزش باستانی در جبهه ها از جایگاه ویژه ای برخوردار بود.

شامگاه بیست و دومین روز اسفند ماه 63 در شرق دجله ، صفوف رزمندگان می رفتند تا سینه خصم را بشکافند و سعید باوجود ناراحتی جسمی ، دلیرانه و دلسوزانه مسئولیت خود را به انجام می رساند که بناگه دوستانش متوجه شدند سعید از ستون نیروها جدا شد . فرمانده گروهان که به او نزدیک شد، متوجه شد گلوله تیربار سنگین دوشکا شکم او را دریده است و لحظه ای بعد سعید زانو بر زمین زد و به نزد برادر خود شتافت.

جنازه محمد ده سال بعد از شهادتش  باز آمد و ده سال بعد از شهادت سعید نیز استخوانهای پهلوان کوچولوی کشور بر دوش دوستان و آشنایان رفت تا در ورزشگاه شهیدان طوقانی در کاشان به خاک سپرده شودارسال در تاريخ بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

با سلام واحترام                                                                                    اسامي همكاران شركت كننده در دوره ضمن خدمت ۳۲ ساعته  درس جامعه شناسي ۲ جديد التاليف چاپ ۹۰ بدين شرح مي باشد                                                                             خانم ها :افشاريان ـ بني سعيد                                                         عامري ـترابي ـ شبان ـ  شيرزادي ـ                                                            شهبازي ـ قلي پور ـوحيديان فر ـ پوركاظم /                                                                                            مدرس خانم درويشيارسال در تاريخ بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

1-کنش های انسانی چه نوع کنشی است و چه کنش های دیگری به غیر از کنش های انسانی وجود دارد؟

کنش طبیعی ، کنش حیوانی ، به فعالیتی که انسان آگاهانه و بااراده انجام می دهد کنش انسانی نام دارد.

2-کنش های انسانی چند دسته اند؟

-کنش های درونی مثل فکر کردن و کنش های بیرونی مثل خندیدن 2-کنش های فردی مثل تلویزیون روشن کردن و کنش های اجتماعی مثل درس دادن معلم و گوش دادن دانش آموز

3-ویژگی های کنش های انسانی را نام ببرید.

1-آگاهانه بودن 2-ارادی بودن 3-هدفدار بودن 4-معنادار بودن 5-تناسب زمان و مکانی

4-ادراک یک کنش..درونی...است.

5-رفتاری مثال بزنید که که ویژگی های مختلف داشته باشد.

6-کنش های انسانی چه پیامدهایی دارد؟

پیامدهای ارادی و غیرطبیعی2-پیامدهای طبیعی یا غیر ارادی

7-پیامدهای طبیعی و غیرارادی چه پیامدهایی هستند؟

پیامدهایی که به طور حتم انجام می شود ، پیامدهای طبیعی هستند مانند نگاه کردن فرد باسواد به نوشته های کتاب که پیامد طبیعی آن خواندن است.

8-پیامدهای ارادی و غیرطبیعی را تعریف کنید.

پیامد کنشی است که به اراده ی انسان بستگی دارد و انسان متناسب با شرایط به آن فکر می کند یا به دنبال آن نیست(هم احتمال دارد که اتفاق بیفتد و هم احتمال دارد که اتفاق نیفتد.)

درس 2

1-علوم انسانی را تعریف کنید.

علومی هستند که کنش های انسانی و پیامدهای آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

2-چند مورد از دانش هایی که جز علوم انسانی هستند را نام ببرید و دلیل این که جز علوم انسانی هستند را بنویسید.

1-علوم سیاسی:به بررسی روابط بین نظام های سیاسی می پردازد.2-جغرافیای انسانی:چون به مطالعه ی روابط بین انسان و طبیعت می پردازد. 3-روان شناسی: چون به مطالعه ی رفتارهای انسان و رابطه ی بین روان انسان و رفتارهای ادبی می پردازد.

3-ویژگی علوم انسانی را بنویسید.

1- به بررسی کارهای کارهای آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-قابل اندازه گیری و محاسبه و بررسی است.3-این علوم موضوعاتی که انسانی اسن ولی خارج از اراده ی انسان است را مورد بحث قرار نمی دهد مانند پزشکی

4-علوم انسانی با علوم طبیعی چه تفاوتی دارد؟

1-تفاوت در موضوع مورد مطالعه است که در علوم انسانی ، کنش های انسان است و در علوم طبیعی پدیده های طبیعت خارج از اراده ی انسان است.2-روش بررسی و مطالعه ی علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوت است.3-علوم انسانی با شناخت انسان در ارتباط است ولی علوم طبیعی مستقل از فهم انسان است.

5-متافیزیک (فلسفه) با علوم انسانی چه تفاوتی دارد؟

علوم انسانی کنش های انسان را در شرایط مختلف بررسی می کند ، که مخصوص فقط انسان است ولی متافیزیک و فلسفه کل موجودات عالم را از نظر بودن یا نبودن مورد بررسی قرار می دهد.

درس 3

1-برای مقایسه ی دو موضوع یا رشته ی علمی به چه چیزهایی نیاز داریم؟

نیازمند معیار و ملاک هستیم تا بتوانیم براساس آن قضاوت کنیم.

2-رشته های علمی را با چه معیاری می توانیم مقایسه کنیم؟

1-آینده ی شغلی 2-فایده و شناختی که به انسان می دهد.

3-معیار آینده ی شغلی تحت تأثیر چه عواملی تغییر می کند؟

شرایط اقتصادی ، اجتماعی و محیطی موجب تغییر ملاک های آینده ی شغلی می شوند.

4-علوم طبیعی چه فایده هایی دارد؟

1-شناخت طبیعت 2-پیش بینی حوادث طبیعی و پیش گیری از آن 3-رهاسازی انسان از اسارت طبیعت.

5-منظور از علوم ابزاری چیست؟

علوم طبیعی هستند که ابزار تسلط انسان بر محیط را فراهم می کنند.

6-قواید علوم انسانی را بنویسید.

1-شناخت کنش های انسانی 2- پیش بینی کنش های انسانی 3-بررسی عوامل مؤثر بر کنش های انسانی 4- انتقاد از کنش های منفی انسانی 5-شناخت صحیح راه زندگی 6-ارزش گذاری درباره ی کنش های انسانی 7-آزاد کردن انسان از کنش های ظالمانه ی انسان ها 8-کمک به انسان ها برای استفاده ی صحیح از علوم طبیعی و دانش های ابزاری.

7-چرا به علوم انسانی علوم انتفادی و علوم تفهمی می گویند؟

علوم انسانی چون به فهم فهم معانی کنش های انسانی می پردازد«علوم تفهمی» نامیده می شود.به این علوم چون به انتقاد از کنش های ناپسند آدمیان می پردازد ، «علوم انتقادی» نیز می گویند.

8-چه تفاوتی بین علوم طبیعی و علوم انسانی در صورتی که با مشکل روبرو شوند به وجود می آید؟

اگر علوم طبیعی دچار مشکل شود قدرت نصرف انسان در طبیعت محدود می شود ولی اگر علوم انسانی دچار مشکل شود ، انسان دچار گمراهی و بحران شخصیت و شناخت ارزش های می شود.

9-آیا علوم طبیعی به علوم انسانی نیازمند است؟

بله ، در غیر این صورت انسان زیاده خواه یا زیاده طلب جامعه را به فساد می کشاند.

10-اگر توسعه ی علوم طبیعی یک جانبه باشد چه خطرات به وجود می آید؟

درس 4

1-کنش اچتماعی را تعریف کنید.

کنش هایی که با توجه به دیگران در جامعه انجام می دهیم و دیگران را تحت تأثیر قرار می دهیم ، کنش های اچتماعی گفته می شود.

2-منظور از پدیده های اجتماعی چیست؟

به کلیه ی کنش های اچتماعی و پیامدهایی که در جامعه به دنبال دارد ، پدیده ی اچتماعی می گویند.

3-هر یک از موضوعات زیر را توضیح دهید:

الف)هنجار:مقررات کنش های اجتماعی که مورد قبول جامعه است.

ب)ارزش اجتماعی:اموری که مورد توجه و اهمیت افراد گروه باشد.

ج)جامعه پذیری: به آماده شدن افراد برای پذیرش نقش های اچتماعی گفته می شود.

د)کنترل اجتماعی: مجازاتی که افراد راوادار به رعایت هنجارها می کند.

ه)نقش:جایگاه وعنوانی است که با قرار گرفتن در آن هنجارهای خاصی را باید رعایت کنیم.

و) نظام اجتماعی :به مجموعه ای از نقش هلی متقابل و به هم پیوسته که در جهت رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند.

4-هنجارها و ارزش ها با یکدیگر چه رابطه ای دارند؟

هنجارها راه های رسیدن به ارزش ها هستند و در صورتی که شیوه ی عمل کنش های اجتماعی درست تعریف نشود(مشخص نشده باشد) ارزش ها تحقق پیدا نمی کنند.همچنین با تغییر ارزش ه هنجارها تغییر می کند.

5-هنجارها و ارزش ها چه رابطه ای با نقش های اجتماعی دارند؟

هنجارها و ارزش ها انتظارات و توقعات مربوط به هر نقش را مشخص می کنند مثلاً وظایف نقش ها بر تحت تأثیر ارزش ها هنجارهای جامعه تعریف می شود.

6-به چه رفتارهایی نابه هنجارگفته می شود؟

به کنش هایی که با هنجارهای جامعه(مقررات جامعه) ناسازگار باشد ، نابه هنجار گفته می شود.

7-در چه صورت نظام اجتماعی کلان دجار تغییرات می شود؟

در صورتی که خرده نظام های نظام اجتماعی کل دچار تغییر شوند.

8-کنترل اجتماعی با ارزش ها و هنجارهای جامعه چه ارتباطی دارند؟

از طریق کنترل اجتماعی می توان از ارزش ها و هنجارها حمایت کرد و بر اساس ارزش ها و هنجارها افراد جامعه پذیر می شوند و کنترل صورت می گیرد.

درس 5

1-علوم اجتماعی را تعریف کنید.

علمی است که به مطالعه ی کنش های اجتماعی انشان و پیامدهتی آن می پردازد.(علم مطالعه ی پدیده ها و واقعیت های اجتماعی)

2-علوم اجتماعی و علوم انسانی را با یکدیگر مقایسه کنید.

1-موضوع علوم انسانی کنش های انسانی است و لی علوم اجتماعی کنش های اجتماعی است2-علوم انسانی عام تر و وسیع تر از علوم اجتماعی است.3-اهداف و رووش های علوم انسانی با علوم اجتماعی متفاوت است.(علوم اجتماعی به پیش بینی و پیشگیری کنش های انسانی می پردازد.)

3-علوم اجتماعی چه فوایدی دارد؟

1-پیش بینی کنش های اچتماعی و بررسی پیامدهای آن2-فهم کنش های دیگران و همراهی با آن ها 3-ایجاد قدرت داوری نسبت به ارزش ها و رفتارهای دیگران و انتقاد نسبت به خطاهای آن ها 4-واکنش نسبت به دیگران و پیش بینی پدیده های اجتماعی

4-انواع شاخه های علوم اجتماعی را نام ببرید.

تاریخ ، باستان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، سیاست ، مدیریت ، زبان شناسی ، جمعیت شناسی ، جغرافیای انسانی ، روانشناسی اجتماعی و...

5-اقتصاد را تعریف کنید.

علم کنش های اقتصادی انسان در زمینه های تولید ، توزیع و مبادله و مصرف است.

6-سیاست را تعریف کنید.

شیوه ی اداره ی جامعه بر اساس قدرت و حکومت.

7-تاریخ را تعریف کنید.

علمی است که پدیده های اجتماعی را به لحاظ زمانی بررسی می کند.

8-مردم شناسی را تعریف کنید.

برررسی روابط بین اقوام و گروه های محلی ، نژادی و فرهنگی.

9-جامعه شناسی را تعریف کنید.

به مطالعه ی کنش های اجتماعی و نظام های اجتماعی می پردازد.

10-باستان شناسی را تعریف کنید.

بررسی واقعیت های اجتماعی گذشته بر اساس آثارشان را باستان شناسی گویند.

11-حقوق چیست؟

به بررسی قواعد اجتماعی به صورت رسمی می پردازد.

12-انواع جامعه شناسی را تعریف کنید.

1-جامعه شناسی خرد(مطالعه ی کنش های اجتماعی ) 2-جامعه شناسی کلان(بررسی نظام ها و سازمان های اجتماعی)

درس 7

1-منظور از علوم نظری چیست و به چند دسته تقسیم می شود؟

علمی که موضوع آن مستقل از اراده و آگاهی انسان است که شامل:1-فلسفه ی اولی(علیا ، متافیزیک):خداشناسی ، الهیات ، فلسفه به معغنای خاص 2-فلسفه ی وسطی(ریاضیات):ریاضی ، هندسه ، نجوم ، موسیقی 3-فلسفه ی سفلی(طبیعیات):فیزیک ، شیمی ، جغرافی طبیعی ، زیست شناسی ، پزشکی

2-علوم عملی را نام برده و انواع آن را بنویسید.

علومی است که موضوع آن با اراده و آگاهی انسان بوجود می آید و به کنش های انسانی می پردازد و شامل:1-اخلاق 2-تدبیر منزل(مدیریت خانواده)3-سیاست مدن(جامعه شناسی)

3-علوم نظری با علوم عملی چه تفاوتی دارد؟

1-علوم نظری به موضوع خارج از اراده ی انسان می پرداطد ولی علوم عملی به موضوعات آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-علوم نظری به بررسی آن چه هست می پردازد ولی علوم عملی به بررسی قراردادها و بایدها و نبایدها و کنش های انسانی می پردازد.3-علوم نظری موضوعاتی را بررسی می کند که تحت تأثیر زمان و مکان نیست ولی علوم عملی ، موضوعاتش تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می کند.

4-جامعه شناسی انتقادی با چه مشکلی روبرو است؟

جامعه شناسی انتقادی برای مقایسه و داوری ارزشی خود ناچار است به تاریخ اجتماعی انسان متوسل شود ، چون ملاک دیگری برای این ارزیابی ندارد.

5-فلسفه چه کمکی به علم تدبیر مدن می کند؟

فلسفه می تواند ملاکی فراتر از عقل و تاریخ اجتماعی انسان ها فراهم کند و آن ملاک در فلسفه ی اولی ، خداشناسی می باشد.

6-عقل را به چند دسته تقسیم کرده اند؟

1-عقل نظری:بخشی از عقل است که به بررسی هست ها می پردازد.به صورت مستقل و با روش تجدیدی2-عقل عملی:به بررسی بایدها و نبایدها می پردازد و حکم ، داوری و ارزش گذاری می کند.(تجدید کردن یعنی بررسی یک پدیده بدون ویژگی های منحصر به فرد)

7-منظور از پدیده های اعتباری و پدیده های غیر اعتباری چیست؟

1-پدیده ای که توسط ذهن انسان و قواعد جامعه توسط عقل عملی انجام می شود ، پدیده ی اعتباری است.مانند:خانواده ، کلاس ، عقد ، طلاق ، ازدواج ، کتاب خوب ، کتاب بد و...2-پدیده ای که توسط عقل نظری ، خارج از آگاهی و راده ی انسان در طبیعت وجود دارد و با بودن یا نبودن انسان اعتبار نمی یابد ، پدیده ی غیراعتباری(تکوینی)گفته می شود.مثل اتاق در مدرسه که با حضور و اراده ی انسان اعتبار کلاس پیدا می کند ولی بدون حضور انسان مثلاً روز جمعه به صورت غیر اعتباری فقط یک اتق است.

درس 8

1-جهان طبیعی و جهان اجتماعی چه شباهت هایی دارند؟

1-دارای اجزای متفاوت هستند2-اجزای آن ها با یکدیگر روابط متقابل دارند3-برای رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند و هماهنگ هستند.

2-جهان اجتماعی با جهان طبیعی چه تفاوتی دارد؟

جهان طبیعی مصتقل و خارج از اراده و آگاهی انسان است ولی جهلن اجتماعی با اراده و آگاهی انسان و در قالب قرارداد و اعتبار تعریف مب شود.

3-جهان اجتماعی چگونه شکل می گیرد و اعتبار می یابد؟

انسان با برداشتی که از واقعیت ها می کند ، نقش ها و حقوق و وظایف نقش ها را تعریف می کند(قرارداد می کند) و از ارتباط متقابل این نقش ها قوام اجتماعی را شکل می دهد.

4-فرهنگ را تعریف کنید و بنویسید چگونه انتقال می یابد؟

به جمع شناخت های مشترکی که بر اساس آن ارتباط اجتماعی و جهان اجتماعی شکل می گیرد و از طریق تعلیم و تربیت انتقال پیدا می کند.

5-منظور از بازتولید فرهنگ چیست؟

هر جامعه ارزش ها ، هنجارها و آرمان ها ی فرهنگی خود را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد که بازتولیدفرهنگی نام دارد.

درس 9

1-خرده نظام های اساسی نظام اجتماعی کل را نام ببریدو پدیده های اجتماعی را نام ببرید که مربوط به هر یک از آن ها باشد.

1-نظام خانواده که پدیده هایی مانند ازدواج ، طلاق ، مراسم خواستگاری ، تولد ، سالخوردگی و کودکی مربوط به آن است.2-خرده نظام سیاسی که پدیده های اجتماعی مانند امنیت ، عدالت ، نظم ، برخورداری از قانون ، سیاست گذاری و... مربوط به آن است3-خرده نظام آموزشی که پدیده های اجتماعی تعلیم و تربیت ، جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری ، مدرک تحصیلی ، مدرسه ف دانشگاه ، امتحان ، کارنامه ی تحصیلی و... مربوط به آن می شود.4-خرده نظام اقتصادی که شامل تورم ، عرضه و تقاضا ، مبادله ی کالا ، بانکداری و.... مربوط به آن می شود.

2-پدیده های اجتماعی از نظر اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شوند؟

مثال بزنید.1-پدیده های اجتماعی خرد مانند هنجارها ، کنش های اجتماعیی افراد ، گروه های کوچک2-پدیده های اجتماعی کلان که پدیده های بزرگ و وسیع را بررسی می کند مانند آرمان ها ، عقاید و فرهنگ ، سازمان ها ، ملت ، نظام اجتماعی کل 3-پدیده هایی با دامنه ی متوسط که بین دو بخش قبلی قرار می گیرد مانند نظام های اجتماعی کوچک مانند خانواده

3-پدیده ها ی اجتماعی از نظر هویت به چند دسته تقسیم می شوند؟

1-عینی که محسوس و قابل دریافت حسی است مانند جنگ ، تثادف ، معماری ، لباس پوشیدن ، هدیه دادن و ...2-پدیده های ذهنی که بیشتر جنبه ی نامحسوس و درونی دارد مانند قانون ، عقاید ، آرمان ها ، ارزش ها ، فرهنگ و...(البته برخی از پدیده های اجتماعی بین این دو هستند یعنی هم جیبه های درونی و هم بیرونی دارند ملنند اینترنت ، رقابت ، فناوری ، مد و صلح)

4-لایه های جهان اجتماعی به چند بخش تقسیم می شوند برای هر یک مثال بزنید.

1-لایه های عمیق و بنیادی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که در سطح کل جهان اجتماعی تأثیرگذار هستند و تأثیرشان بسیار مهم و تعیین کننده است مانند نظام خانواده ، نظام تعیم و تربیت ، اصول دین2-لایه های سطحی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که نقش حیاتی و اساسی ندارند و امکان تغییر بیشتری دارند و در صورت تغییر یا حذف آنان تغییر عمده ای در جامعه به وجود نمی آید مانند آداب ازدواج ، مراسم به خاک سپاری مردگان ، لهجه ها و آداب محلی ، بازی های گروهی ، مراسم جشن تولد و ...

5-نماد را تعریف کنید.توضیح دهید جز کدام یک از لایه های جهان اجتماعی است؟چند نماد که در چند دهه ی اخیر در جامعه ی ایران بوجود آمده است را بنویسید.

به نشانه هایی که به کمک آن پیامی را به دیگران منتقل می کنیم ، نماد گفته می شود.نمادها چون سریع تر تغییر می کنند و خرد می باشند جزء لایه های سطحی جهان اجتماعی می باشند.نمادهای گفتاری ونوشتاری مانند گیرداده ، کیلیک کرده ، سه شده ، تابلو شده ، قزمیت ، پاچه خواری ، اشاره ی انگشت شصت.

6-عمیق ترین عقیده ای که در لایه های اجتماعی جهان اجتماعی می تواند وجود داشته باشد ، چیست؟

باور و اعتقادی که انسان به اصل جهان و جایگاه انسان در آن دارد.(تفسیر انسان از مرگ و زندگی)

آرمان ها عمیق ترین لایه اند که اگر تغییر کنند ارزش ها باید تغییر کنند و به دنبال آن هنجارها و نمادها نیز تغییر می کنند و کم کم کل آن جهان اجتماعی تغییر می کند.

فعالیت ها

درس 1

*بوق زدن یک کنش انسانی است .آیا این کنش در همه یموارد معنایی یکسان دارد؟

درس 2

*دو مورد از دانش هایی که جز علو انسانی اند شناسایی کنید و دلیل انتخاب خود را بنویسید.

1-علوم سیاسی:چون به بررسی روابط بین نظام های سیاسی می پردازد.2-جغرافیای انسانی::چون به مطالعه ی رابطه ی بین انسان و طبیعت می پردازد.

*آیا قوانین فلسفی همان گونه که بر موجودات طبیعی جریان دارد بر کنش های انسانی نیز جاری است؟

قوانین طبیعی همه ی موجودات چه طبیعی و چه انسانی را بر اساس هستی و وجود داشتن بررسی می کند.

*به غیر از اصل علیّت یک قانون فلسفی دیگر را که نسبت به همه ی موجودات صادق باشد را نام ببرید.

رابطه ی وجود و ماهیت ، هر موجودی دارای ویژگی هایی است یعنی ماهیت دارد ، البته بعضی از چیزها ممکن است ماهیت داشته باشد ولی وجود نداشته باشد مثل سیمرغ ، ققنوس

درس 3

*رشته هایی را نشان دهید که طی سالیان مختلف ، فرصت شغلی آنان تفاوت کرده باشد ، دلیل آن را بیان کنید.

*به نظر شما ، در بین رشته های علوم انسانی کدام رشته از آینده ی شغلی بهتری برخوردار است؟

*آیا ملاک دیگری به غیر از فرصت و آینده ی شغلی برای مقایسه ی علوم طبیعی و علوم انسانی می توانید بیان کنید؟

*چگونگی انتشار و پیامدهای یک بیماری همه گیر را در گذشته مطالعه کنید و نشان دهید که انسان ها چگونه توانسته اند این بیماری را مهار کنند؟

*به نظر شما رابطه ی مطلوب انسان و طبیعت چگونه رابطه ای است؟

درس 4

*پیامدهای اجتماعی نامبرده در درس را با استفاده از کتاب مطالعات اجتماعی تعریف کنید.

الف)هنجار:مقررات کنش های اجتماعی که مورد قبول جامعه است.

ب)ارزش اجتماعی:اموری که مورد توجه و خاص همه ی افراد گروه باشد.

ج)جامعه پذیری: به آماده شدن افراد برای پذیرش نقش های اچتماعی گفته می شود.

د)کنترل اجتماعی: مجازاتی که افراد را ئادار به رعایت هنجارها می کند.

ه)نقش:جایگاهی است که با قرار گرفتن در آن هنجارهای خاصی را باید رعایت کنیم.

و) نظام اجتماعی :به مجموعه ای از نقش هلی متقابل و به هم پیوسته که در جهت رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند.

*خردترین و کلان ترین پدیده ی اجتماعی کدامند؟

کنش اجتماعی ، نظام اجتماعی کل

درس 5

*فرض کنید شما شاهد نزاع و درگیری میان دو کشور ، دو قبیله در منطقه ای یا دو فرد در خیابان هستنید ، چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در بررسی ، ارزیابی و حل این درگیری ها نشان دهید؟

1-شناسایی علل درگیری 2-فهم معانی طرفین از دعوا (دعوا چیست و می خواهند در دعوا چه کار کنند؟)3-کدام ارزش ها و هنجارها 4-راه حل خاتمه ی درگیری

*فرض کنید شما در مورد گروهی نوجوان که روزها به گدایی مشغولند و شب ها در خیابان های شهر می خوابند مطالعه می کنید.چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در این مطالعه نشان دهید؟

1-یافتن علّت تکدّی گری 2-نیت نوجوانان 3-داوری ارزشی نسبت به تکدّی گری 4-ارائه ی راه حل جهت پایان دادن به تکدّی گری

*علمی را نام ببرید که بر اساس تعریف ارائه شده از علوم انسانی ، در حوزه ی علوم انسانی باشد ولی جز علوم اجتماعی نباشد.

روانشناسی چون کنش های فردی را بررسی می کند نه اجتماعی را.

*به نظر شما ادبیات جز کدام دسته از علوم است؟

جز علوم اجتماعی است چون به بررسی نمادها می پردازد و نمادها وسیله ی ارتباط اجتماعی هستند.

درس 7

*تفاوت علوم نظری و علوم عملی را بیان کنید.

1-علوم نظری به موضوع خارج از اراده ی انسان می پرداطد ولی علوم عملی به موضوعات آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-علوم نظری به بررسی آن چه هست می پردازد ولی علوم عملی به بررسی قراردادها و بایدها و نبایدها و کنش های انسانی می پردازد.3-علوم نظری موضوعاتی را بررسی می کند که تحت تأثیر زمان و مکان نیست ولی علوم عملی ، موضوعاتش تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می کند.

*متافیزیک به معنای خاص جز کدام دسته از علوم است؟

*علوم انسانی و اجتماعی جز علوم نظری یا عملی اند؟دلیل آن را بیان کنید.

علوم عملی ، چون به بررسی بایدها و نبایدها و اعتباریات می پردازد.

*دو پدیده ی اعتباری نام ببرید و یک اثر و پیامد غیراعتباری برای هر کدام ذکر کنید.

*آیا موجودات طبیعی مانند ؛ اشیا ، جانوران و گیاهان از پدیده های اعتباری هستند؟دلیل بیاورید.

درس 8

*شما در جهان اجتماعی چه نقش هایی را بر عهده دارید و از چه مزایایی برخوردارید؟

نقش دانش آموزی که از مزایای تعلیم و تربیت برخوردار می شوند ، نقش فرزندی که از امکانات مادی و معنوی خانواده استفاده می کنند.

*به چه دلیل جهان اجتماعی پدیده ای طبیعی و تکوینی نیست؟

زیرا با آگاهی و اراده ی انسان ها تعریف شده و به وجود می آید.

*کدام بخش از فرهنگ توسط خانواده و کدام بخش توسط مدرسه انتقال پیدا می کند؟

فرهنگ رسمی توسط مدرسه و فرهنگ غیر رسمی توسط خانواده ، مانند:زبان آموزی در مدرسه و یادگرفتن لهجه در خانواده.

*شیوه انتقال فرهنگ مربوط به فرقه ها در جوامع گذشته و امروز چه تغییراتی کرده است؟

در گذشته ساده ، ابتدایی با تعامل مستقیم ، غیر تخصصی و معمولاً از طریق حرفه ی پدری بود . مشاغل تا حدودی بسته بود.(یعنی هر فردی حق وارد شدن به هر شغلی را نداشت) ولی امروزه مشاغل تخصصی ، پیچیده ، همراه با آموزش های رسمی و به صورت باز است.

درس 9

*در نظام خانواده برای عقاید ارزش ها ، هنجارها و نمادها یک مثال بیاورید.

1-نمادها:سفره ی عقد ، تبادل حلقه ، گل ، لباس سفید عروس 2-هنجارها:برگزاری مراسم عقد ، خواستگاری و... 3-ارزش ها:احترام ، صمیمیت ، محبّت ، آرامش 4-عقاید :ازدواج سنت پیامبر«صل الله علیه و آله»است.

 

درس دهم                                                                                    

1-  کدام یک از موجودات جهان از زمان گذشته تا کنون با نظام واحدی زندگی می کنند .؟    جواب : زنبور عسل

2- آیا جهان اجتماعی انسان شکل واحدی دارد ؟  توضیح دهید .       خیر  

3- آیا ما انسانها یک نوع جهان اجتماعی داریم ؟ توضیح دهید .  

4- مهمترین دلیل تفاوت همکاری اجزای جهان اجتماعی با موجودات دیگر درچیست ؟    جواب در غیر آگاهانه یا غریزی بودن آنهاست .

5- جهان اجتماعی بر چه چیزی استوار است ؟

6- انسان در قبال چه چیزی به یک کنش گر فعال و تاثیر گذار تبدیل می شود ؟

7- کدام " عوامل "  سبب پیدایش جهان های مختلف می شود ؟

8- آیا هر تغییری درزندگی اجتماعی باعث تغییر درجهان اجتماعی می شود ؟   جواب : خیر

9- تغییرات سطحی و عمیق در جهان اجتماعی چگونه صورت می گیرد ؟

10- تأثیر تغییرات درعقاید و ارزشها را درجهان اجتماعی شرح دهید .

11- آیا زبان جزو عناصر اصلی جهان اسلام به شمار می رود ؟ شرح دهید .

12- معانی محوری اسلام کدامند ؟

13-توحید و یکتا پرستی جزو کدامیک از لایه های جهان اجتماعی به شمار می رود ؟

14- ورود معانی اصلی جهاین اسلام به شبه جزیره عربستان باعث از بین رفتن چه مفاهیمی شد ؟

15-معانی عمیق و بنیادین هر فرهنگ درحکم چیست ؟

درس یازدهم

1- جهان اجتماعی و پیامد ها و الزام های آن چگونه پدید می آید ؟

2- جهان اجتماعی از چه مسیری در بین آدمیان  به وجود می آید ؟

3- جهان اجتماعی گذشتگان و الزام و پیامد های آن چه تاثیری بر ما دارد ؟

4- انسانها در برابر الزام های جهان اجتماعی چگونه کنش گری هستند ؟

5- ساختن جهان اجتماعی نیازمند چیست ؟

6- پیامد های الزامی جهان اجتماعی تا چه زمانی باقی است ؟

7- ساختن یک جهان اجتماعی جدید چگونه امکان پذیر است ؟

8- قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی  به چه منظوری ایجاد شده اند ؟

9- از پیامد های الزامی جهان اجتماعی  " ایجاد فرصت ها و محدودیت ها " را توضیح دهید .

10- جهان های اجتماعی مختلف را بر چه اساسی می توان داوری کرد ؟

11- چگونگی تاثیر گذاری " فرصت ها و محدودیت ها " بر ابعاد معنوی و دنیوی جهان های اجتماعی را توضیح دهید .

12- منظور از جهان متجدد چیست ؟

13- ویژگی های مثبت و منفی جهان اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر را نام ببرید ؟

14- " رویکرد دنیوی "  از دیدگاه ماکس وبر چگونه است ؟

15- " افسون زدایی " از دیدگاه ماکس وبر را توضیح دهید .

16-  " مراد از عقلانیت ابزاری " از دیدگاه ماکس وبر چگونه بیان شده است ؟

17- " غلبه کنش های عقلانی معطوف به هدف " از دیدگاه ماکس وبر چگونه است ؟

18- منظور ماکس وبر از " زوال عقلانیت ذاتی " چیست ؟

19- " قفس آهنین " از نظر ماکس وبر چگونه بیان شده است ؟

درس دوازدهم

1- به عقیده جامعه شناسان ، جوامع انسانی شبیه چه هستند ؟ شرح دهید .

2- کسانی که دیدگاه تک خطی نسبت به تاریخ دارند  ، نظرات خود را چگونه بیان می کنند ؟

3- منظور از جوامع مکانیکی و ارگانیکی چیست ؟

4- چرا برخی ازاندیشمندان اجتماعی معتقدند که جهان های اجتماعی در عرض هم قرار دارند ؟

5- جهان های اجتماعی متفاوت را از نظر روابط فرهنگی بررسی کنید .

6- به چه فرهنگی ، فرهنگ سالم و فعال گفته می شود ؟

7- مردم شناسان از چه نوع فرهنگ ها و تمدن هایی که در عرض یکدیگر ند یاد می کنند ؟

8- تقسیمات جهان های اجتماعی بر اساس نوع فرهنگ چند نوع هستند ؟

9- به چه نوع فرهنگی " فرهنگ سکولار "  گفته می شود ؟

10- بر فرهنگ غرب چه انتقاداتی وارد است ؟

11- فرهنگ معنوی چه دیدی نسبت به جهان دارد؟

12- کدام جوامع هویت سکولار و دنیوی دارند ؟

13- انواع جامعه ی مقدس و معنوی را نام ببرید .

14-"  فرهنگ  اسلام "  چگونه فرهنگی است ؟

15-  " فرهنگ اساطیری "   چگونه فرهنگی است ؟

16- جهان های اجتماعی بشر بر اساس حق و باطل چگونه تقسیم بندی می شوند ؟

17- قرآن کریم " حرکت های اجتماعی بشر "  را چگونه بیان می کند ؟

درس سیزدهم

1- کدام عوامل دروازه ورود انسان به جهان اجتماعی است ؟

2- عام ترین و گسترده ترین شناخت اجتماعی چیست ؟

3- شناخت اجتماعی فرد ، با شرکت در یک مهمانی چگونه به وجود می آید ؟

4- کنش های اجتماعی انسانها با چه عاملی حاصل می شود ؟    جواب : با آگاهی

5-آیا آگاهی و شنا خت عمومی ، همان شناخت حاصل از زندگی است ؟   جواب  :  بلی

6-  شناخت عمومی چیست و چگونه حاصل می شود ؟

7-  شناخت عمومی برای زندگی اجتماعی به مثابه چیست ؟ شرح دهید .

8- افراد جامعه چه زمانی متوجه شناخت عمومی می شوند ؟

9- ویژگی های شناخت علمی درمقایسه با شناخت عمومی را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید ؟

10-  شناخت عمومی و شناخت علمی چه رابطه ای با هم دارند ؟

11- اثرات شناخت علمی را برشناخت عمومی نام برده و هر کدام را توضیح دهید ؟

12- اثرات شناخت عمومی را برشناخت علمی نام برده و هر کدام را شرح دهید ؟

 درس چهاردهم

1- جوامع مختلف براساس چه چیزهایی با قوانین علمی برخوردهای متفاوتی دارند ؟

2- آیا جوامع مختلف همه ی علوم را می پذیرند ؟ شرح دهید .

3- مخالفت شناخت عمومی با شناخت علمی چه نتایجی به دنبال دارد؟

4- فرهنگ های مختلف با شناخت علمی چگونه برخورد می کنند ؟

5- شناخت حسی چه نوع شناختی است ؟ ابزار ، منبع و روش آن چیست ؟

6-  شناخت عقلی چه نوع شناختی است ؟ ابزار ، منبع و روش آن چیست ؟

7- انسان توسط چه عواملی به شناخت عقلی در باره ی امور مختلف می پردازد ؟

8- منظور از "  استدلال تجربی "  و " استدلال غیر تجربی "  چیست ؟

9- ابزار ، منبع و روش شناخت شهودی چیست ؟

10- وحی در معنای خاص به چه معناست ؟ شرح دهید .

11- معنای عام وحی چیست ؟ و وحی کننده ی آن کیست ؟

12- وحی گیرنده ممکن است چه موجودی باشد ؟

13- انواع شناخت شهودی را نام برده و توضیح دهید .

 درس پانزدهم

1-  در جهان امروز  "  معرفت "  به چه معناست ؟

2-  در مورد سابقه معنای محدود کردن علم  ، به علم تجربی را توضیح دهید .

3- دلیل فرهنگی فراگیری و گسترش تعریف حسی از علم را توضیح دهید .

4- علت تردید فیلسوفان علم ، درمحدود بودن به شناخت حسی (تجربی) چیست ؟

5-  با غلبه دیدگاه حس گرایانه در قرن نوزدهم ، موضوع جامعه شناسی چگونه بررسی شد ؟

6- اگوست کنت چه نوع شناختی راشناخت غیر علمی می دانست ؟

7- غلبه دیدگاه  " حس گرایانه " چه شرایطی را در جامعه ی انسانی ایجاد کرد ؟

8- مشکلات اصلی حس گرایان و شناخت تجربی جامعه درچیست ؟

9- رویکرد صرفاً حسی و تجربی به علوم اجتماعی با چه آسیب هایی مواجه است ؟

10- جامعه شناسان انتقادی چگونه درصدد رفع محدودیت های جامعه شناسی تجربی برآمدند ؟

11- منظور از  " فهم عرفی یا عقل جمعی "  چیست ؟

12- بر فهم عرفی یا عقل جمعی ، چه انتقاداتی وارد است ؟

 درس شانزدهم

1- شناخت عقلی چند نوع هستند ؟

2- عقل در معنای عام به چه معناست ؟ با ذکر ویژگی های آن توضیح دهید .

3- برای شناخت حسی و تجربی و شاخت عمومی چه عباراتی به کار رفته است ؟

4- عقل در معنای خاص چیست ؟

5- عقل در معنای خاص چند نوع است ؟

6- منظور از عقل نظری و عقل عملی را شرح دهید .

7- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست ؟

8- علوم اجتماعی عقلی خاص چه جوامعی است ؟

9- معنای خاص عقلانیت درجهان غرب تا چه زمانی وجود داشته است ؟

10- عقل نظری و عقل عملی درجهان اسلام و بخشی از جامعه ی یونان چگونه مورد توجه قرار گرفت ؟

11- در چه جوامعی ، علوم اجتماعی راه ندارد ؟

12- توانمندی های علوم اجتماعی را با رویکرد عقلی توضیح دهید .

13- علوم اجتماعی با رویکرد عقلی چه شرایط مناسبی را فراهم می کند ؟

14- آسیب مهم رویکرد عقلی به علوم اجتماعی چه زمانی رخ می دهد ؟

15- کدام جامعه شناس واندیشمند ، " شناخت اجتماعی او "  از نظر رویکرد حسی آسیب پذیر است ؟    جواب : هگل

درس هفدهم                                                                                                   

1- یکی از انواع اصلی شناخت شهودی کدام است ؟    جواب  :  شهود شیطانی

2- جهان معنوی که از انواع جهان اجتماعی می باشد به چند نوع تقسیم بندی می شود ؟

3- انسان جهان اساطیری ، هستی را چگونه تفسیر می کند ؟

4- جهان اساطیری حاصل چه نوع نگاهی نسبت به موجودات فوق طبیعی است ؟

5- در جهان اساطیری ، انسانها بدنبال چه هستند ؟

6-  درجهان اساطیری ، انسانها با چه چیزی مخالفت می کنند ؟

7- چرادرجهان اساطیری ، عقل تجربی و ابزاری ارزشی ندارد ؟

8- توحید را چه کسانی معرفی می کنند و توحید اعتقاد به چیست ؟

9- مقدس بودن به چه معناست ؟

10- جهان بینی توحیدی چگونه تفسیر می شود ؟

11- چرا اعتقاد به توحید مانع از استقلال دیگر موجودات از علم ، قدرت اراده ، و صفات دیگر خداوند می شود ؟

12- بزرگترین آیت و نشانه ی خداوند چیست ؟    جواب : انسان

13- جهانی که مخلوق خداوند است بر اساس چه چیزی آفریده شده است ؟    جواب  :  بر اساس حکمت

14- اولین مخلوق خداوند در این جهان چیست ؟

15-سعادت و رستگاری انسان در جهان بینی توحیدی درچیست ؟

16- شناخت وحیانی انبیاء الهی مهمترین بخش از چه نوع شناختی است ؟

17- شناخت وحیانی انبیاء الهی ناظر برچه مسائلی است ؟

18-پیامبران الهی برای حل چه نوع مشکلات و موانعی ظهور کرده اند ؟

19- وحی الهی برای حل مشکلات اجتماعی از چه منبعی استفاده می کند ؟

20- منظور از  " علم لدنی "  چیست ؟

21- رابطه شناخت وحیانی با شناخت عقلانی چگونه است ؟

21- رابطه شناخت وحیانی با شناخت حسی چگونه است ؟

22- دیدگاه انبیاء الهی در باره ی شهودهای شیطانی و شناخت عمومی را شرح دهید .

درس هیجدهم                                 

 ۱- جهانی که قرآن برای انسان ترسیم می کند چه نوع جهانی است ؟    جواب :  جهان توحیدی

2- دیدگاه قرآنی (جهان توحیدی) را در باره ی علوم مختلف شرح دهید .

3- از منظر قرآن ، شناخت اجتماعی چگونه به دست می آید ؟

4- قرآن کریم  ، انسان ها را به چیزی فرمان می دهد و از چه چیزی نکوهش می کند ؟

5- چرا قرآن کریم برخی دانش ها را از طریق وحی به انسان می آموزد ؟

6- شناخت اجتماعی قرآن با استفاده از وحی به چه چیزی محدود نمی شود ؟

6- چرا شناخت اجتماعی قرآن ،  ابعاد ارزشی ، هنجاری و انتقادی نیز دارد ؟

7-ویژگی هایی را که قرآن کریم از جامعه انسانی ترسیم می کند نام برده و هر کدام را توضیح دهید ؟

8- منظور از سنت های الهی چیست ؟

9- از نظر قرآن کریم آیا سنت های الهی تغییر می کنند ؟

10- از دیدگاه قرآن ، ویژگی های سنت های الهی کدامند ؟ نام برده و هرکدام را توضیح دهید ؟

11- دو نمونه ازآثاری که در باره ی سنت های الهی تألیف شده است را نام ببرید .       ارسال در تاريخ بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

درس اول

1- به فعالیتی که افراد انجام می دهند " ............................ " می گویند .

2- کنش اجتماعی با ........................ و ........................... انسان انجام می شود

3- یک نویسنده و یک هنرمند با ..........................  و..............................می نویسد .

4- ضربان قلب آدمی یا رشد سلول های بدن  ......................... نیستند .

5- کنش انسانی .................................. مختلفی دارد .

6- ازتفاوت بین کنش انسانی با فعالیت های طبیعی به چه نتیجه ای می رسیم ؟

7- مهمترین ویژگی های کنش انسانی را نام ببرید .

8- درچه صورتی رفتار و کنش انسان ادامه پیدا می کند ؟

9- فردی که به رودخانه ای قدم می گذارد تا عبور کند ، جزو کدام ویژگی انسانی است ؟

10- فردی که به کنار رودخانه ای می رود تا ماهی بگیرد ، جزو کدام ویژگی انسانی است ؟

11- چگونگی  برخورد آدمی با آشنایان و غیرآشنایان با کدام ویژگی انسان منطبق است  ؟

 12- کنش اجتماعی چه نتایج و پیامد هایی به دنبال دارد ؟ توضیح دهید .

13- یاد گرفتن درس ها چه پیامدی به دنبال دارد ؟

14- پاسخ دادن به پرسش ها ی  امتحانی پیامد چه نوع فعالیت دانش آموزمی باشد ؟

15- پیامد طبیعی و غیر ارادی کنش انسان .................................... است

درس دوم

1- علوم انسانی به علومی گفته می شود که موضوع آن ها .............................. است .

2- علوم انسانی درباره ............................ بحث می کند .

3-تفاوت بین علوم انسانی با علوم طبیعی را با ذکر مثال توضیح دهید .

4-کنش انسانی چون با اراده وآگاهی انسان انجام می شود بیانگر چیست ؟

5-موضوع علوم طبیعی ..................و................................. می باشد .

6-موضوع علوم انسانی ....................و............................... است .

7- موضوع فلسفه ........................... است .

8- فلسفه جزو کدام یک از علوم به شمار می رود .

درس سوم

1- برای مقایسه وتشخیص اهمیت رشته های علمی به چند موضوع نیازمندیم ؟

2- خانواده ها چه ملاک هایی را برای انتخاب رشته ، مد نظر قرار می دهند ؟

3- معیار و ملاک آینده شغلی را چه چیزی تعیین می کند ؟

4- آیا همه ی رشته ها درجوامع مختلف ازفرصت  شغلی و شأن اجتماعی مناسبی برخوردارند ؟

5- فایدهای علوم طبیعی را نام ببرید .

6-  چرا به علوم طبیعی " علوم ابزاری " می گویند ؟

7- فایده های علوم انسانی را نام ببرید ؟

8- منظور از " علوم تفهمی " چیست ؟

9- منظور از  " علوم انتقادی " چیست ؟

10- علوم انسانی درکمک به علوم طبیعی به چه چیز تشبیه شده است ؟

۱1-  علوم طبیعی درچه صورتی می تواند انسان را به سعادت برساند ؟

12- علوم طبیعی درچه صورتی انسان را به تباهی می کشاند ؟

13- علوم طبیعی و علوم انسانی اگردچار مشکل شوند چه زیانی را به انسان می رسانند ؟

درس چهارم

1- منظور ازکنش اجتماعی چیست ؟

2- کنش اجتماعی نوعی از چه کنشی است ؟

3- برخاستن دانش آموز با ورود معلم به کلاس ، چه نوع کنشی محسوب می شود ؟

4-رعایت حق تقدم دررانندگی  ، چه نوع کنشی است ؟

5- .................................... نخستین کنش اجتماعی است ؟

6- چند نمونه از پدیده های اجتماعی را نام ببرید .

7- هنجار اجتماعی ، .....................کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است ؟  

8- اگرکنش اجتماعی نباشد چه چیزهایی محقق نمی شوند ؟

9- هنجارها و ارزش ها از چه طریقی ،  پدیده های اجتماعی را شکل می دهند ؟

10- هنجارها و ارزش ها چگونه زمینه را برای نقش های اجتماعی به وجود می آورند ؟

11- نظام اجتماعی خرد وکلان به چه وسیله ای شکل می گیرند ؟

12- چرا پدیده های اجتماعی با یکدیگر باید تناسب داشته باشند ؟

13- منظور از کنش های نابهنجار چیست ؟

14- کنش های افراد براساس چه چیزهایی شکل می گیرند ؟ 

15- ارزش هایی که صورت اجتماعی  پیدا کرده اند از چه چیزی حمایت می کنند ؟

16- نظام اجتماعی برآیند چیست ؟

17- چگونگی سازگاری و ناسازگاری پدیده های خرد وکلان اجتماعی را توضیح دهید ؟

درس پنحم 

1- هر علمی از چه جهاتی با هم تفاوت دارند ؟ 

2- علوم اجتماعی را تعریف کنید . 

3- علوم اجتماعی چه چیز هایی را شامل می شود ؟

4- موضوع  " علوم انسانی " چیست ؟

5- موضوع  " علوم اجتماعی " چیست ؟

6- موضوع علوم انسانی نسبت به علوم اجتماعی چگونه است ؟

7- علوم اجتماعی بخشی از چه علمی به حساب می آید ؟

8- فواید علوم اجتماعی را بنویسید ؟

9- علوم اجتماعی با داوری و انتقاد درباره ی کنش های اجتماعی ، چه چیزی را برای دانشمندان فراهم می کند ؟

10- مهمترین شاخه های علوم اجتماعی که درمحیط های مختلف فعالند کدامند ؟

11- " اقتصاد " را به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی توضیح دهید .

12-  " حقوق " را به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی توضیح دهید .

13-  " سیاست " را به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی توضیح دهید .

14-  " تاریخ " را به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی توضیح دهید .

15- " باستان شناسی " را به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی توضیح دهید .

16- " مردم شناسی " را به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی توضیح دهید . 

17- جامعه شناسی با کدام یک ازشاخه های علوم اجتماعی وجوه مشترک دارد ؟

18-  دیدگاه های جامعه شناسی را در رابطه با جامعه شناسی توضیح دهید .

درس ششم

1- درچه قرنی ، صورت جدید جامعه شناسی متولد شد ؟

2- درقرن نوزدهم میلادی صورت جدیدی از چه علمی به وجود آمد ؟

3- منظور از " پوزیتویسم " ( اثبات گرایی ) چیست ؟

4- بنیان گذار مکتب پوزیتویسم چه کسی بود ؟ و نام دانش جدید را چه گذاشت ؟

5- موضوع جامعه شناسی پوزیتویسم چیست ؟

6- روش جامعه شناسی پوزیتویسم چیست ؟

7- هدف جامعه شناسی پوزیتویسم چیست ؟

8- درآغاز قرن بیستم نوع جدیدی از جامعه شناسی به چه شکلی بوجود آمد ؟

9- بنیان گذار مکتب " تفهمی " چه کسی بود ؟

10- موضوع جامعه شناسی تفهمی چیست ؟  

11- روش جامعه شناسی تفهمی مبتنی برچه خصوصیاتی است ؟

12- هدف جامعه شناسی تفهمی چیست ؟

13- وجه مشترک جامعه شناسی با علوم طبیعی چیست ؟

14- به چه علت جامعه شناسی  ماکس و بر را ، جامعه شناسی تفهمی می نامند ؟

15- چه عواملی باعث پدیدآیی جامعه شناسی  انتقادی شد ؟

16- موضوع جامعه شناسی انتقادی چیست ؟

17- روش جامعه شناسی انتقادی چیست ؟

18- هدف جامعه شناسی انتقادی چیست ؟

19- از دیدگاه جامعه شناسی انتقادی ، جامعه شناسی پوزیتویستی و تفهمی چگونه است ؟

20- چرا جامعه شناسی انتقادی ، جامعه شناسی پوزیتویستی و تفهمی  را محافظه کارانه می داند ؟

21- درکدام یک از انواع جامعه شناسی سه گانه (اثباتی ، تفهمی و انتقادی) هدف داوری ارزشی است؟

درس هفتم

1- علوم اجتماعی قبل ازقرن نوزدهم به چه صورتی مطرح بوده است ؟

2- دانشمندان یونانی و اسلامی علوم را براساس موضوع به چند دسته تقسیم کرده اند ؟

3-  منظور از فلسفه نظری و فلسفه عملی چیست ؟

4- فلسفه یا علوم عملی با کدام یک ازعلوم ، معنایی معادل دارد ؟

5- از نظر دانشمندان و فلاسفه ،  " علوم نظری "  به چند بخش تقسیم می شوند ؟

6- از نظر دانشمندان و فلاسفه ،  "علوم عملی "  به چند بخش تقسیم می شوند ؟

7- منظوراز  " عقل نظری "  از دیدگاه متفکران مسلمان چیست ؟

8- منظوراز  " عقل عملی "  از دیدگاه متفکران مسلمان چیست ؟

9- چرا فارابی علوم اجتماعی را علم تدبیر مُدن نامید ؟

10- عقل عملی علاوه برداوری ارزشی ، راز تفاوت چه چیزی را بیان می کند ؟

11- از دیدگاه علامه طباطبایی منظور از " اعتباریات " چیست ؟

12- " اعتباریات " دارای چند ویژگی است ؟

13- شناخت احکام ارزشی درکدام یک از تقسیم بندی های عقلی جای می گیرد ؟

14- کدام یک ازموارد به طور مستقل و با روش تجریدی انجام می گیرد ؟                                            الف) شناخت هستی ها

15- علمی که به قوانین عام هستی می پردازد ؟ چه نام دارد .

درس هشتم

1- موجودات جهان طبیعی به چند دسته تقسم می شوند ؟

2- منظور از موجودات زنده کدامند ؟

3- مهمترین ویژگی های موجودات زنده را بنویسید .

4-مهمترین و اصلی ترین تفاوت بین جهان اجتماعی با موجودات زنده چیست ؟

5- جهان اجتماعی شبیه چه بازی است ؟  با مثال توضیح دهید .

6- زندگی موجودات زنده طی نسل های مختلف ازچه طریقی تداوم می یابد ؟

7- جهان اجتماعی و نظم موجود براساس چه نوع آگاهی شکل می گیرد ؟

8- با ذکر مثالی چگونگی توجه افراد به حضوردیگران وجایگاه آنان را شرح دهید ؟

9- فرهنگ را تعریف کنید .

10- فرهنگ ازچه طریقی منتقل می شود ؟

11- اگریک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ یا منتقل نماید با چه مشکلی مواجهه می شود ؟

12- هرجامعه چگونه می تواند به بازتولید فرهنگ خویش بپردازد ؟

درس نهم

1- هرکدام از پدیده های اجتماعی به چه چیزی مربوط می شود ؟

2-چند نمونه ازخرده نظام  ها را بنویسید .

3- دانشمندان پدیده های اجتماعی را براساس "  اندازه و دامنه " چگونه تقسیم بندی می کنند ؟ شرح دهید .

4- دانشمندان پدیده های اجتماعی را براساس " ذهنی و عینی " چگونه تقسیم بندی می کنند ؟ شرح دهید .

5- کدام پدیده های اجتماعی  جنبه محسوس و قوی تری دارند ؟

6- کدام پدیده های اجتماعی  جنبه کاملاً ذهنی دارند ؟

7- آیا لایه ها و اجزای نظام اجتماعی دارای اهمیت یکسانی هستند ؟ چرا ؟

8- لایه های جهان اجتماعی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

9- منظور ازلایه های عمیق جهان اجتماعی چیست ؟

10- منظور ازلایه های سطحی جهان اجتماعی چیست ؟

11- نماد را تعریف کنید .

12- انسانها از نماد ها برای چه چیزی استفاده می کنند ؟

13- کدام یک از نمادها ، آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی هستند ؟  

14- نمادها تا چه زمانی منجر به تحول درجهان اجتماعی نمی شوند ؟

15- آیا جوامع می توانند بی نیاز ازکنش ها و رفتارهای نمادین باشند ؟

16- نمادها برحسب چه چیزی قابل تغییرند ؟   

17- درسطحی ترین لایه های جهان اجتماعی چه چیزی قرار دارد ؟

18- هنجار ها و ارزش ها درکدام سطح  لایه های جهان اجتماعی قرار دارند ؟

19- عمیق ترین لایه های اجتماعی کدامند ؟

20- تفسیر انسان ازمرگ جزو کدام یک ازلایه های جهان اجتماعی محسوب می شود ؟

21- جامعه ای که جهان را به زندگی مادی محدود می کند با جامعه ای که جهان را فراتر اززند 

گی مادی درنظر می گیرد را باتوجه به سطح لایه ها مقایسه کنید .

برگرفته از: وبلاگ آقای علی عباسی دبیرجامعه شناسی سبزوار

درس 1

1-شانه زدن مو،تعارف کردن،فکر کردن،هرکدام چه نوع کنش انسانی محسوب می شوند.

الف)بیرونی،درونی،فردی             ب)فردی،اجتماعی،درونی

ج)درونی،اجتماعی،فردی           د)اجتماعی،فردی،درونی

2-کدامیک ازجملات زیر صحیح نمی باشد.

الف)همه فعالیت های انسان از نوع کنش انسانی نیستند

ب)کنش انسانی علاوه بر آکاهی باید از روی اختیار باشد

ج)کنش انسانی با فعالیت های طبیعی تفاوتی ندارد

د)کنش انسانی آگاهانه،ارادی ومعنادار است

3-تفاوت داشتن رفتاریک فرد در دوره کودکی با رفتاراودردوره بزرگسالی نشان دهنده

الف)معنادار بودن کنش است     ب)هدفدار بودن کنش است

ج)ارادی بودن کنش است      د)تناسب داشتن باموقعیت زمانی ومکانی واجتماعی کنش است

4- آموختن سوار کار پیامد ......ومدال گرفتن پیامد .......است.

الف)غیرارادی   -ارادی     ج)غیر ارادی-غیرارادی

ب)ارادی- غیرارادی      د) ارادی- ارادی

درس دوم

5-علومی که موضوع آن کنش انسانی است را علوم ......می گویند.

الف)فلسفه    ب)علوم طبیعی      ج)علوم انسانی    د)هیچکدام

6-کدامیک از علوم زیر ازکارهای غیرارادی انسانها بحث می کند.

الف)فلسفه    ب)علوم انسانی   ج) علوم طبیعی د) علوم عقلی

7- موضوع علوم طبیعی وفلسفه:

الف)هیچ تفاوتی با هم ندارند

ب)کاملا با هم متفاوتند

ج)فلسفه جزئی از علوم طبیعی است

د)ب وج هر دوصحیح اند

8-کدامیک از علوم زیر جزئ علوم مستقل به حساب میآید

الف)علم جامعه شناسی    ب) علم اقتصاد  ج) علم فیزیک  د)فلسفه

درس 3

                                                                                                                              9-معیار وملاک آینده شغلی را.....تعیین کنید.

الف)محیط طبیعی     ب)شرایط روحی وعاطفی

ج)شرایط روحی وعاطفی    د)شرایط سیاسی واقتصادی

10-بسیاری از خانواد ه ها در مقایسه رشته های علمی با یکدیگر بیشتر به چه عاملی توجه می کنند.

الف)آینده شغلی     ب)موقعیت علمی 

ج)میزان درآمد      د)آینده تحصیلی

11- به کدامیک از علوم زیر علوم ابزاری وبه کدامیک علوم انتقادی می گویند.

الف)علوم انسانی- علوم طبیعی        ج)علوم طبیعی – فلسفه

ج) علوم انسانی-  علوم عقلی       د)علوم طبیعی- علوم انسانی

12- رها سازی انسان از اسارت طبیعت از فواید کدام علم است.

الف)علوم انتقادی   ب)علوم ابزاری     ج)فلسفه  د)علوم اجتماعی

13- نشان دادن شیوه صحیح استفاده از علوم طبیعی ودانش های ابزاری از فواید کدامیک از علوم زیر است.

الف)علوم ابزاری ب) علوم طبیعی ج)علوم انتقادی   د)فلسفه

14- علوم انسانی به علوم تفهمی نیز معروف است زیرا:

الف)به پیش بینی حوادث طبیعی برای جلوگیری وتسلط بر طبیعت می پردازد.

ب)به شناخت قوانین هستی حاکم برجهان می پردازد

ج)به فهم معانی کنش های انسانی می پردازد.

د)به فهم قوانین طبیعی وکشف آنها می پردازد

درس4

15- کنش هایی که افراد با توجه به دیگران انجام می دهند را.....می گویند.

الف) کنش ارادی ب) کنش انسانی ج) کنش اجتماعی د) کنش غیرارادی

16- کدامیک از گزینه ها ی زیر یک کنش اجتماعی است.

الف)نفس کشیدن    ب)حل کردن جدول   ج)روزنامه خواندن  د)نواختن پیانو در ارکستر موسیقی

17- کدامیک از موارد زیر پدیده اجتماعی نیست.

الف)هنجار   ب)نقش   ج)کارخانه تولید آرد   د)پیاده روی

18-پدیدهای اجتمای:

الف)در ارتباط باپدیده های طبیعی شکل می گیرد

ب) )در ارتباط باسایرپدیده های اجتماعی شکل می گیرد

ج)مستقل از سایرپدیده های طبیعی شکل می گیرد

د)مستقل ازپدید های اجتماعی شکل می گیرد

19-اگر پدیدهای خرد از جمله خرده نظامها با یکدیکر ناسازگار عمل کنند،درآن صورت:

الف)نظام اجتماعی در حالت سکون در خواهد آمد

ب) )نظام اجتماعی دستخوش تغییر خواهد شد

ج)خرده نظام اجتماعی دستخوش دگرگونی خواهند شد

د) خرده نظام اجتماعی دچار تضاد ولی عدم تغییر خواهند شد

درس 5

20- کنش انسانی وپیامد آن موضوع....... وکنش اجتماعی وموضوع آن .....است

الف)علوم اجتماعی- علوم انسانی   ب) علوم انسانی   -علوم اجتماعی

ج)فلسفه- علوم اجتماعی   د)علوم طبیعی- فلسفه

21-موضوع علوم انسانی   .......وموضوع علوم اجتماعی.......است.

الف)کنش های اجتماعی-کنش های انسانی

ب) کنش های انسانی-کنش های اجتماعی

ج) کنش های فردی-کنش های اجتماعی

د) کنش های اجتماعی- کنش های فردی

22-موضوع علوم انسانی   :

الف)خاص تر از علوم اجتماعی است

ب)عام تر از علوم طبیعی است

ج) عام تر از علوم اجتماعی است

د)خاص تر از علوم طبیعی است

23-کدامیک از تعاریف زیر صحیح است

الف)علوم اجتماعی شناخت کنش های انسانی وپیامد های آن است

ب) علوم اجتماعی علم پدیده ها وواقعیت های جهان هستی است

ج) علوم اجتماعی شناخت کنش های اجتماعی وپیامد های آن است

د- علوم اجتماعی شناخت قوانین طبیعی ورها سازی انسان از قید طبیعت است

24- جامعه شناسی پدید های اجتماعی را:

الف)در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد

ب) در سطح خرد مورد بررسی قرار می دهد

ج) درهردو سطح خردو کلان مورد بررسی قرار می دهد

د)در سطح خرد وپدید های طبیهی رادر سطح کلان مورد بررسی فرار می دهد

درس 6

25-بنیان گذار جامعه شناسی اثباتی در قرن 19کدامیک از افراد زیر است

الف )ماکس وبر    ب)اگوست کنت     ج)دیلتای   د)ویلهم وونت

26-روش جامعه شناسی اثباتی

الف)صرفا تفهمی است    ب)صرفا عقلی است

ج)مبتنی بر حس وتجربه است   د) هم ذهنی وهم حسی است

27- جامعه شناسی در قرن 19 الگوی خود رااز کدام دسته از علوم می گرفت.

الف)علوم طبیعی    ب)علوم انسانی   ج)علوم اجتماعی    د)فلسفه

28- کدامیک از متفکران زیر اعتقاد داردکه ذهن وعقل انسان در جریان شناخت تاثیر فعال دارد.

الف)اگوست کنت    ب)دیلتای     ج)ماکس وبر    د)دورکیم

29-هدف در جامعه شناسی تفهمی :

الف)داوری ارزشها اجتماعیوانتقاد نسبت به آنهاست

ب)شناخت پدیده های اجتماعی وکنترل وپیش بینی آنهاست

ج)فهم پدیده های اجتماعی برای پیش بینی وکنترل آنهاست

د)فهم وشناخت پدید ه های طبیعی وکنترل آنهاست

پاسخنامه

1-ب        2- ج    3-د              4-الف   5-ج     6-ج   7-ب   8-د    9-ج    10-الف    

11-د    12-ب  13-  ج    14-ج    15-ج    16-د   17-د    18-ب    19-ب   20-ب

21-ب   22-ج   23-ج  24-ج  25-ب  26-ج  27-الف    28-ج    29-ج

 
ارسال در تاريخ بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

برنامه سالانه گروه آموزشي اقتصاد متوسطه ناحيه 4 اهواز درسال تحصيلي : 91-90

باسمه‌تعالي

برنامه سالانه گروه تكنولوژي و گروه­هاي آموزشي متوسطه 91-90

گروه آموزشي اقتصاد متوسطه ناحيه 4 اهواز سال تحصيلي 91/90

 

برنامه

رديف

فعاليت

زمان­بندي

طراحي آموزشي

1        

گردهمايي سرگروه­ها ي مدارس  براي تهيه وتدوين برنامه عملياتي سال تحصيلي جاري

مهر

2        

طراحي و توليد بسته آموزشي كتاب اقتصاد

در طول سال تحصيلي

3        

تكميل بانك نرم افزاري

در طول سال تحصيلي

4        

برگزاري جلسات مشترك گروه­هاي آموزشي  با گروه­هاي درسي نواحي ديگر

در طول سال تحصيلي

5        

شركت در گردهمايي سرگروه­هاي آموزشي درس اقتصاد استان­ و انتقال مطالب آن به همكاران

طبق بخشنامه دبيرخانه

6        

پاسخگويي به سؤالات درسي وفعاليتها

در طول سال تحصيلي

7        

تدوين سؤالات تستي اقتصاد (به صورت درس به درس)

در طول سال تحصيلي

خلاقيت و نوآوري

8        

فعال سازي وبلاگ تخصصي ومغرفي آن به همكاران

در طول سال تحصيلي

9        

برگزاري كارگاههاي آموزشي درس اقتصاد باحضور اساتيد

آبان

10     

تهيه پاورپوينت درخصوص مفاهيم اقتصادي

بهمن

11     

برگزاري مسابقات مقاله نويسي  بين همكاران ودانش آموزان ومعرفي افراد برتر

در طول سال تحصيلي

نقد و بررسي محتوا

12     

برگزاري مسابقه نقد و بررسي كتاب اقتصاد و انتخاب بهترين نقد

دي

13     

بررسي و تحليل سوالات امتحاني

در طول سال تحصيلي

سنجش واندازه­گيري

14     

بازديد از واحدهاي آموزشي ناحيه وانعكاس عملكرد

در طول سال تحصيلي

15     

طراحي سوالات كوئيزاقتصاد

آذر

16     

بازبيني 5 تا 10 درصد اوراق امتحاني

خرداد

17     

تحليل وبررسي سؤالات امتحاني ومعرفي برترين سؤال

بهمن

18     

ارزيابي از عملكرد گروه هاي آموزشي مدارس

خرداد

19     

برگزاري همايش تقدير از دبيران ودانش آموزان برتر در برنامه هاي اجرا شده توسط گروه  در طول سال تحصيلي

 

 ارسال در تاريخ بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

 

درس سوم:مفهوم فرهنگ:

1)    آنچه در نخستین برخورد با یکدیگر مشاهده می کنیم ..............و آنچه به تدریج از شیوه و نوع زندگی آن ها فرا می گیریم ............است

2)    هر یک از اصطلاحات الف- جامعه    ب-  فرهنگ را با مثال توضیح دهید؟

3)    ارتباط بین جامعه و فرهنگ را بررسی نمایید؟

4)    توضیح دهید چرا فرهنگ غریزی نیست؟

5)    ارتباط جسم و روح انسان را با جامعه و فرهنگ توضیح دهید

6)    منظور از خرده فرهنگ و فرهنگ عمومی را بیان نمایید؟

7)    چه ارتباطی بین خرده فرهنگ و فرهنگ عمومی وجود دارد

8)    منظور از فرهنگ موافق و فرهنگ مخالف  چیست؟

9)    در چه صورت خرده فرهنگ را ضد فرهنگ می نامند

10)          با مثالی ضد فرهنگ را توضیح دهید؟

11)          آیا خرده فرهنگ ها همیشه با فرهنگ عمومی سازگارند؟

12)          منظور از نهاد های فرهنگی را بررسی نمایید؟

13)          ارتباط نهادهای فرهنگی را با فرهنگ عمومی جامعه بررسی نمایید؟

14)          بررسی نمایید چگونه فرهنگ در نهاد می تواند تاثیر بگذارد؟

15)          در نظام سرمایه داری چه فرهنگی در نهاد اقتصاد شکل می گیرد؟توضیح دهید .

16)          در نهاد اقتصاد اسلامی چه فرهنگی وجود خواهد داشت

17)          آیا نهادهای اقتصاد ی و اجتماعی ابعاد فرهنگی خواهند داشت ؟توضیح دهید.

18)          به چگونه نهادی نهاد فرهنگی گفته می شود؟

19)          چرا به نهاد های اقتصادی و اجتماعی با اینکه ابعاد فرهنگی دارند ،نهاد فرهنگی گفته نمی شود؟

20)          بررسی نمایید  چرا رسانه ها  را نهاد فرهنگی می نامند؟

21)          از بین موارد زیر بررسی نمایید کدام ها را می توان نهاد فرهنگی نامید ؟

  الف-خانواده         ب-رسانه های عمومی   ج- آموزش عالی      د-آموزش و پرورش


 

درس چهارم :فرهنگ 2

مفاهیم کلیدی درس چهار

1)    فرهنگ آرمانی

2)    فرهنگ واقعی

3)    درون فرهنگ

4)    بیرون فرهنگ

5)    فرهنگ حق

6)    فرهنگ باطل

7)    حقیقت

8)    واقعیت

9)    تغییر حقیقت

0)تغییر واقعیت

 

 

دنمونه سوالات درس چهارم :فرهنگ 2

1)    از میان ارزشها و شیوه های زندگی  که مردم آنها را نیکو می شمارند به سه مورد اشاره کنید؟

2)    به سه مورد از مواردی که مردم ناصواب می شمارند اشاره نمایید؟

3)    هر یک از موارد "فرهنگ آرمانی" و "فرهنگ واقعی"را توضیح دهید؟

4)    چگونه فرهنگ واقعی  در حوزه فرهنگ آرمانی قرار گیرد؟

5)    آیا فرهنگ واقی به طور کامل در حوزه فرهنگ آرمانی قرار خواهد داشت ؟

6)    در جامعه خود مان نمونه فرهنگ واقی و فرهنگ آرمانی را در نظر گرفته و بخش هایی که با هم یکسانند را توضیح دهید؟

7)    چگونه می توان در جامعه فرهنگ آرمانی را به فرهنگ واقعی تبدیل نمود؟

8)    نقش عقل را در تشخیص فرهنگ حق و باطل بررسی نمایید؟

9)    منظور از فرهنگ حق و باطل چیست؟

سه مورد از عقاید فرهنگ باطل بیان کنید؟

10)          سه مورد از عقاید فرهنگ حق بیان کنید؟

11)          راه شناسایی فرهنگ حق و باطل در علوم تجربی را با مثال توضیح دهید

12)          در علوم تجربی چگونه می توان فرهنگ حق و فرهنگ باطل را شناسایی کنیم؟

13)          در علوم اجتماعی چگونه می توانیم فرهنگ حق و فرهنگ باطل را شناسایی کنیم؟

14)          درجوامع دانش تجربی محورنسبت به فرهنگ حق و باطل دچار چه آسیبی خواهند شد؟

15)          چرا در جوامع علوم تجربی محور نمی توان نسبت به عقاید و ارزشها داوری کرد؟

16)          چگونه می توان در علوم اجتماعی در باره حق یا باطل بودن فرهنگ ها داوری کرد؟

17)          ملاک تعیین آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده ،ارزش،هنجار و کنش اجتماعی چیست؟

18)          چگونه حقیقت به حوزه فرهنگ واقعی راه پیدا خواهد کرد؟

19)          توضیح دهید چگونه حقیقت تغییر خواهد کرد؟

20)          با مثالی بررسی نمایید جامعه ای که بر اساس فرهنگ حق استوار است چگونه ممکن است فرهنگ باطل جانشین فرهنگ حق شود؟

21)          در یک پاراگراف فارابی را معرفی نمایید؟

22)          نقش فارابی را در شناسایی فرهنگ ها توضیح دهید؟


 

 

فصل دوم:هویت و فرهنگ

درس پنجم:هویت

مفاهیم کلیدی درس پنجم

1)هویت

2)هویت اکتسابی

3)هویت انتسابی

4)هویت فردی

5)هویت اجتماعی

6)هویت ثابت

7)هویت متغیر

8)ابعاد هویتی

9)هویت حقیقی

10)هویت آگاه

11)هویت پنهان

نمونه سوالات درس پنجم

1)   هویت ادر معنای عام  چگونه به کار می رود؟

2)   تشخیص هویت را در موقعیت ثبت نام مدرسه  بیان کنید؟

3)   در موقعیت مسافرت  هویت خود را چگونه شناسایی می کنیم؟

4)   فردی که به خواستگاری می رود  هویت خود را چگونه معرفی می نماید ؟

5)   با کاربرد هفت ویژگی از خود هویت خود را معرفی نمایید؟

6)   ویژگی های هویت  بر اساس تاثیر  در شکل گیری آن ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

7)   منظور از ویژگی های انتسابی چیست؟

8)   ویژگی های اکتسابی را با مثال توضیح دهید؟

9)   کدام ویژگی های هویتی فردی و شخصی نامیده می شوند؟ با مثال تو ضیح دهید.

10)         به چه ویژگی های هویتی اجتماعی و فرهنگی گفته می شود؟

11)         هویت ثابت و هویت متغیر را با مثال توضیح دهید؟

12)         با توجه  به پنج خصوصیت از خودتان در جدول زیر  نوع آن را مشخص نمایید

خصوصیت

اکتسابی

انتسابی

فردی

اجتماعی

ثابت

متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  آیا شما به همه ویژگی   های هویتی خود به طور کامل آگاهی دارید؟

14)   شما  چگونه به ویژگی های هویت خود تان پی برده اید؟

15)  دیگران در شناسایی هویت به ما چه نقشی خواهند داشت؟

16)  چگونه ممکن است در شناخت هویت خود دچار خطا و اشتباه شویم؟

17)  بررسی نمایید؟چگونه ممکن است افراد هویت حقیقی خود را فراموش کنند؟


درس ششم:هویت فردی و اجتماعی

مفاهیم کلیدی درس ششم

هویت فردی

هویت اجتماعی

جهان طبیعی

جهان نفس،جهان نفسانی

جهان اجتماعی

جهان های سه گانه

خصوصیات روحی

ویژگی های نفسانی

تناسب هویت فردی و اجتماعی

هویت جمعی جهان مدرن

هویت  روانی واخلاقی ومعنوی

هویت اخلاقی والهی

هویت جمعی دنیوی

اخلاق عیاری

نمونه سوالات درس ششم

1-هویت فردی به چند بخش تقسیم می شود؟

2-منظور از هویت جسمانی کدام ویژگی های فرد است

3-منظور از هویت غیر جسمانی چه ویژگی هایی است؟

4-کدام دسته از ویژگی ها مربوط به جهان نفس (جان آدمی )می باشد؟

5-علت نامگذاری هویت اجتماعی را به این نام توضیح دهید؟

6-هویت اجتماعی چه ویژگی هایی را  شامل می شود؟

7-اینکه من خود را به نام خانوادگی رضایی معرفی می کنم اشاره به چه موردی دارد؟

8-با مثالی توضیح دهید ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیات روحی آن ها اثر می گذارد؟

9-بررسی نمایید چگونه ابعاد روحی و روانی انسان بر وضعیت جسمانی او اثر می گذارد؟

10-روایت "ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه"(امام صادق ع)اشاره به چه نکته ای دارد؟

  11-در باره تاثیر متقابل جهان اجتماعی  با طبیعت و بدن آدمیان توضیح دهید؟

12-هر یک از دانشمندان زیر در باره چه موردی تحقیق کرده اند؟ الف:منتسکیو    ب-ابن خلدون   ج-اخوان الصفا

 13-از منظر قرآن کریم تاثیر کنش هار انسان ها را بر طبیعت بررسی نمایید؟

14-چند نمونه از تاثیرات  کنش اجتماعی  انسان بر نابودی  محیط  زیست را بیان کنید؟

15-تاثیر خصوصیات روانی و اخلاقی انسان را در جهان  اجتماعی بررسی نمایید؟

16-با مثال بررسی نمایید  جهان اجتماعی چگونه بر خصوصیات روحی افراد تاثیر دارد؟

17-جهان های اجتماعی بر چه اساسی شکل و سازمان می گیرند؟

18-با توجه به این موضوع "هر جهان اجتماعی به تناسب هویت خود با جهان طبیعی و جهان نفسانی تعامل می کند "بررسی نمایید در هر یک از جوامع زیر هویت جمعی افراد بر چه اساسی تعیین خواهد شد؟ الف-جامعه قبیله ای   ب-جامعه سرمایه داری     ج- جامعه دینی             د-جامعه آرمانی

19-جهان متجدد چگونه به طبیعت نگاه می کند؟

20-بررسی نمایید در جهان اسلام طبیعت و انسان از چه جایگاهی برخوردارند؟

21-توضیح دهید جهان مدرن با چه هویت اخلاقی و روانی سازگار است؟

22-پیامد سازگاری جهان اجتماعی با نوع خاص هویت  اخلاقی و روانی چیست ؟http://safdari1346.blogfaارسال در تاريخ بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

سوالات درس اول  جامعه شناسی 2 (سال تحصیلی 91-90)

          http://safdari1346.blogfa.

درس اول:گستره جهان اجتماعی

مفاهیم کلیدی درس اول:

1)    گستره جهان اجتماعی:

2)    پدیده جهان طبیعی:

3)    پدیده جهان اجتماعی:

4)    درون جهان اجتماعی:

5)    بیرون جهان اجتماعی

6)    سنت الهی:

نمونه سوالات درس اول

1)    منظور از جهان اجتماعی چیست؟

2)    توضیح دهید هریک از پدیده های( زلزله-خیابان-اتوبوس دولت-فلزات-خانواده)درون یا بیرون جهان اجتماعی قراردارند؟

3)    بررسی نمایید چگونه کنش های اجتماعی در جهان اجتماعی تعلق می گیرند؟

4)     در یک جمله بیان نمایید،چه چیزهایی در درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

5)    چگونه پدیده های طبیعی مانند زلزله در ون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

6)    چند نمونه از پدیده های طبیعی که درون جهان اجتماعی قرار می گیرند را بیان نمایید؟

7)    حدود گستره جهان اجتماعی را بیان نمایید؟

8)    آیا اموری که محصول کنش انسان ها نیستند می توانند با جهان اجتماعی ارتباط داشته باشند ؟(توضیح دهید)

9)    ارتباط ابززار و وسائل را با جهان اجتماعی بررسی نمایید؟

10)          ستارگان چه تاثیری در رفتار اجتماعی انسان ها خواهند داشت؟

11)           چگونه جهان ماوراطبیعی وارد جهان اجتماعی می شود؟

درس دوم نظام اجتماعی

مفاهیم کلیدی درس دوم:

1)    جهان اجتماعی

2)    نظام اجتماعی

3)    ساختار اجتماعی

4)    نهاد اجتماعی

5)    نظام اجتماعی کل

6)    خرده نظام

7)    ساختار جز

8)    ساختار کلان

9)    ساختار بزرگ

10)ساختار درونی

نمونه سوالات درس دوم:نظام اجتماعی

1)    عناصر پراکنده(آهن،سنگ،آجر و ...)چگونه در مجموعه ساختمان قرار خواهند گرفت

2)    نظم . ارتباط  مابین پدیده های جهان اجتماعی چه تاثیری خواهد داشت

3)    چرا افراد غریبه در برخورد با هم جهان اجتماعی تشکیل نمی دهند؟

4)    ساختار اجتماعی را با مثال توضیح دهید؟

5)    در مجموعه کلاس پنج عنصر را در نظر گرفته و ارتباط بین آنها را بررسی نمایید؟

6)    نظام جهانی را با جهان اجتماعی مقایسه نمایید؟

7)    هنگامی که  یک ساختمان ورزشی را میخواهیم در نظر بگیریم چه مواردی التزام  خواهند یافت؟به طور کامل توضیح دهید.

8)    هنگامی که به مفهوم جامعه اشاره می کنیم چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟

9)    هر یک از مفاهیم زیر را توضیح دهید:

الف-جهان اجتماعی

ب-ساختار اجتماعی

ج-نظام اجتماعی

10)          ارتباط بین ساختمان ورزشگاه و جامعه را بررسی نمایید؟

11)          ارتباط بین خانواده و جامعه را بررسی نمایید

12)          اصطلاح خرده نظام اجتماعی و نظام اجتماعی کل را توضیح دهید؟

13)          چه ارتباطی بین خرده نظام و نظام اجتماعی کل وجود دارد بررسی نمایید؟

14)          منظور از نهاد اجتماعی چیست؟

15)          با مثالی برسی نمایید هر بخش ضمن داشتن ساختار مناسبی در خود  با دیگر بخش ها نیز باید هماهنگی داشته باشد؟

16)          هماهنگی و نظم را در نظام اجتماعی بررسی نمایید؟

17)          ارتباط نهاد های اجتماعی را با جامعه توضیح دهید؟ارسال در تاريخ بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت